Ubezpieczenia majątkowe

7Ubezpieczenia majątkowe są jednym z podtypów grupy ubezpieczeń gospodarczych. Również obok ubezpieczeń osobowych są one drugim podstawowym, określonym przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej, rodzajem ubezpieczeń. Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na tak zwane ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Wśród nich wyróżnia się dalej kolejne rodzaje.

Do jednych z najpopularniejszych ubezpieczeń mienia należą na przykład ubezpieczenia mieszkań bądź też ubezpieczenia autocasco AC. Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe odpowiedzialności cywilnej to są to te, które chronią nas wówczas, gdy wyrządzimy komuś pewną szkodę, którą musimy pokryć finansowo. Powszechnie nazywane OC (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) mogą być zarówno dobrowolne jak i przymusowe. Drugim rodzajem ubezpieczeń OC objęte są pewne grupy, wśród których wymienić można na przykład adwokatów, notariuszy, radców prawnych czy też zarządców nieruchomościami. OC dobrowolne przeznaczone jest dla wszystkich, którzy nie posiadają osobowości prawnej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.