Składki obowiązkowe

Podstawową składką obowiązkową jest składka na ubezpieczenie społeczne, która obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ponadto zobowiązani jesteśmy również opłacać składki zdrowotne, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W odwrotności od podatku dochodowego, składki przeznaczone są dla osobistej korzyści pracownika, zgromadzone pieniądze wykorzystujemy, bowiem w sytuacji wypadku, choroby, przejścia na rentę lub emeryturę.

Opłaty te są konieczne, ponieważ większości ludzi nie byłoby stać na samodzielne opłacenie wizyty u lekarza, operacji, lub w razie wypadku lub podeszłego wieku nie byliby w stanie przetrwać z powodu braku funduszy. Państwo umożliwia gromadzenie pieniędzy, które zostaną zwrócone w razie powyższych sytuacji. W czasie dysponowania pieniędzmi podatników, Państwo rozporządza nimi między innymi inwestując, co również powiększa budżet państwowy, co w skutkach pozwala na rozwój państwa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.