Rachunki bankowe

Zakładając konto w banku zobowiązujemy się jednocześnie do utworzenia własnego rachunku bankowego. Według prawa bankowego można wyróżnić kilka typów takich rachunków. Pięć głównym grup utworzonych jest kolejno przez rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek lokaty terminowej, rachunek oszczędnościowy oraz rachunek walutowy.

Biorąc pod uwagę inne kryterium podziału wyróżnia się także rachunki wspólne, maklerskie, czy też rachunek NOSTRO i LORO. Każdy rodzaj rachunku bankowemu służy czemu innego. W zależności od naszych potrzeb i wymagań decydujemy się na otworzenie innego konta bankowego, a więc założenie jednocześnie innego rachunku. Utworzenie każdego rachunku bankowego związane jest z pewnymi zasadami zawartymi w umowie między bankiem a właścicielem rachunku. Każdy założony rachunek bankowy posiada indywidualny numer. Od 2001 roku w Polsce numerami rachunków bankowych są numery IBAN, których wprowadzenie jest inicjatywą wynikającą z członkostwa w Unii Europejskiej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.