Rachunek bieżący

36Wyróżnia się wiele rodzajów rachunków bankowych, a jednym z nich jest tak zwany rachunek bieżący. Tego typu rachunek bankowy przeznaczony jest dla jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w celu gromadzenia swojego kapitału a także w celu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Podstawą prowadzenie rachunku bieżącego przez bank jest tak zwana umowa o prowadzenie rachunku bankowego. Każdy rachunek bieżący cechuje się również indywidualnym numerem, który go opisuje. Rachunek bankowy bieżący umożliwia wykonywanie transakcji płatniczych na rachunek swój bądź innego kontrahenta, jak również wykonywanie wypłat z własnego rachunku. Bardzo często z pojęciem rachunku bieżącego wiąże się także termin rachunku pomocniczego. Każdy rachunek bieżący opisany jest pewnymi charakterystycznymi dla siebie parametrami. Są nimi na przykład saldo księgowe, odsetki zawieszone, limit kredytowy oraz inne. W Polsce kontrolę nad centralnym rachunkiem bieżącym budżetu państwa sprawuje Narodowy Bank Polski.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.