Pomocny fakroting

Aczkolwiek taka odmiana jest bezpieczna dla wierzyciela, który posiada partnera biznesowego niepewnego. Kolejnym rodzajem jest faktoring niepełny, który jak sama nazwa wskazuje nie przenosi pełnej odpowiedzialności wierzyciela na bank, czy inną instytucję obsługującą tego typu narzędzie. Osoba zawierająca cesję wierzytelności z firmą faktoringową jest zobowiązana i odpowiedzialna w pełni za spłatę zobowiązania przez dłużnika. Tym samym, jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązania, wierzyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność, a firma zewnętrzna lub bank może wystąpić o zwrot gotówki wraz z dodatkowymi kosztami. Ostatnim rodzajem jest factoring mieszany, czyli mieszkanka pełnego i niepełnego. Tutaj również sama nazwa wskazuje, że faktorant, w tym przypadku np. bank odpowiada za zobowiązanie do pewnej kwoty, a pozostałość spoczywa na faktorze. Ostatnim rodzajem faktoringu to faktoring mieszany. W Polsce faktoring nie jest dobrze znany i tak naprawdę narzędzie to dopiero wykazuje progres w zainteresowaniu. Jest to odpowiedni sposób finansowania przedsiębiorstwa, gdy nie ma innego wyjścia, a także wówczas gdy firma potrzebuje podnieść sobie wskaźnik płynności finansowej. Instytucjami, które przodują w tych działaniach to zazwyczaj banki.

Komentarze są zamknięte.