Pomocne finansowanie

Tak zwany faktoring niepełny, czy też niewłaściwy, polega na tym, że w przypadku niewypłacalności dłużnika to firma zlecająca usługę ponosi odpowiedzialność finansową. Co to oznacza w praktyce? Jeśli firma zleca faktoring i sprzedaje innej firmie swoje faktury, a kontrahenci nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, faktor ma prawo domagać się spłaty od zleceniodawcy. Nie ulega wątpliwości, że faktoring niepełny jest mniej korzystny dla firm od faktoringu pełnego, w którym to faktor na własną rękę dochodzi realizacji wykupionych zobowiązań. Podsumowując faktoring, również ten niepełny, jest użytecznym narzędziem, które może usprawnić działanie każdej firmy. W Polsce po te rozwiązanie sięga coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, które są szczególnie narażone na utratę płynności finansowej i mogące z tego wyniknąć nieprzyjemne konsekwencje. Faktoring ma wpływ na poprawienie wypłacalności firmy i jej wiarygodności.

Komentarze są zamknięte.