Podział ubezpieczeń

Ubezpieczenia są bardzo ważnym terminem, który ściśle powiązany jest z obrotem pieniędzy. Wielu z nas posiada różnego rodzaju ubezpieczenia, które jak sama nazwa wskazuje, mają chronić finansowo. Istnieje pewien ogólny podział, według którego grupuje się podstawowe rodzaje ubezpieczeń. Zarówno w praktyce jak i w teorii wyróżnia się dwie podstawowe grupy ubezpieczeń: gospodarcze oraz społeczne. Biorąc pod uwagę przedmiot ubezpieczenia gospodarcze podzielić zaś można na osobowe oraz majątkowe.

Ubezpieczenia gospodarcze objęte są przez normy określone tak zwanym prawem ubezpieczeń gospodarczych. Normy te regulują stosunki społeczne i zobowiązania, które między nimi powstały. Ubezpieczenia społeczne stanowią jeden z podstawowych instrumentów socjalnej polityki państwa. W ich skład wchodzą ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe a także wypadkowe. Ubezpieczenia pozwalają na gromadzenie niewielkich sum pieniężnych, które tworzą wspólnie duży kapitał będący w stanie pokryć straty poniesiona przez pewną jednostkę, która zadeklarowała się do czynnego udziału w gromadzeniu tego kapitału.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.