Podmioty leasingu

14W umowie leasingowej wyróżnia się trzy główne podmioty. Pierwszym z nich jest oczywiście osoba finansująca leasing a więc tak zwany leasingodawca. Taka osoba oddaje swoją własność na pewien okres czasu drugiej osobie w tak zwane odpłatne użytkowanie, przydać się może doradztwo dla firm. Podmiot świadczący usługi leasingu (najczęściej są nimi duże firmy) określają pewne warunki i zasady, na których opierać ma się leasing. W leasingu podmiotem jest oczywiście również ta osoba, która daną własność pobiera w użytek inaczej niż kredyt czy pożyczka.

Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu n warunkach, które ściśle określone zostały w zawartej umowie o leasing czy też gdy są to różne kredyty. Leasingobiorcami są najczęściej przedsiębiorcy, jednak nie stanowi to oczywiście reguły. W leasingu kolejnym, ważnym podmiotem, bez którego cała transakcja nie mogłaby się odbyć, jest tak zwany zbywca. Najprościej rzecz ujmując jest to osoba, od której zostaje nabyta własność rzeczy przez finansującego. W leasingu wszystkie trzy podmioty są niezwykle ważnymi elementami,   które wspólnie składają się na dokonywane transakcje leasingu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.