Podatki

Podatkami nazywamy świadczenia pieniężne, które całe społeczeństwo musi płacić państwu, pieniądze te trafiają do skarbu państwa, gmin, województw oraz powiatów. Są one potrzebne, ponieważ dzięki inwestycjom umożliwiają pracę wojska, szpitali, policji oraz szkół. Kwestia tych opłat dotyczy każdego, bez względu na wiek, kolor skóry, zamieszkiwane państwo. Pomimo wielu korzyści, jakie przynoszą opłacane przez społeczeństwo podatki, są one ogromnym obciążeniem dla każdego człowieka, ponieważ obniżają nasze zarobki a zwiększają wartość produktów rynkowych.

Oznacza to, że im większe są podatki, tym biedniejsze jest społeczeństwo. Ponieważ w Polsce wartość opłat wciąż wzrasta, jej mieszkańcy stają się coraz uboższym narodem, a w związku z ich przymusowością i powszechnością, nikt nie jest w stanie uniknąć podatków. Kontrolę nad opłacaniem tych świadczeń prowadzi urząd skarbowy, skrupulatnie sprawdza terminowość i uczciwość podatników, w razie wątpliwości wzywa podatnika do wyjaśnień a każde oszustwo grozi sprawą w sądzie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.