Podatki w Unii Europejskiej

Podatki dotyczą każdego z krajów Unii Europejskiej, ale ich wartości nie są tożsame. Podatkiem, który wszystkich obywateli dotyczy w równym stopniu, jest podatek VAT. Polski dotyczy dwudziesto trzy procentowa opłata tego podatku, inne kraje unii europejskiej obejmują następujące stawki w procentach: piętnaście posiada Cypr oraz Luksemburg, szesnaście obejmuje Hiszpanię, siedemnaście i pół to stawka Wielkiej Brytanii, osiemnaście dotyczy Litwy, Łotwy, Estonii, oraz Malty, dziewiętnaście opłacają mieszkańcy Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii, Grecji, dziewiętnaście i sześć dziesiątych procenta to świadczenie we Francji, natomiast dwadzieścia obowiązuje w Austrii, Słowenii, Bułgarii, Portugalii, Węgrzech i we Włoszech, stawka dwudziesto jedno procentowa dotyczy Irlandii i Belgii, dwadzieścia dwa obejmuje Finlandię, a najwyższa stawka dwudziestu pięciu procent obarcza mieszkańców Szwecji oraz Danii. Polska pośród innych krajów Unii Europejskiej nie zajmuje, więc najgorszej pozycji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.