Podatki od nieruchomości

1Podatek ten pobierany jest przez samorząd gminy i dotyczy posiadania nieruchomości, czyli gruntów, budynków, części budynków, oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O wysokości opłaty decyduje wartość lub powierzchnia przedmiotu opodatkowania. Obowiązek świadczenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym, w którym podatnik nabył nieruchomość.

Podatkowi temu nie podlegają takie obiekty jak grunty i budynki, budowle oraz instalacje i urządzenia będące obiektami: kolei państwowej dla przewozów publicznych, infrastruktury portowej i przystani morskich, lotnisk użytku publicznego, budynki gospodarcze działalności leśnej i rybackiej, nieruchomości działalności stowarzyszeń dla dzieci, obozowiska i dziecięce bazy wypoczynkowe, grunty i budynki z rejestru zabytków, muzealne, położone w parkach i rezerwatach przyrody, własności Skarbu Państwa, wały ochronne i ich budowle, nieużytki, użytki ekologiczne, budynki ogrodów działkowych, uczelnie, szkoły, placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.