Podatek od środków transportowych

Jest to świadczenie, które obejmuje samochody ciężarowe od trzech i pół tony do dwunastu ton, ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą lub przyczepą o masie równej samochodom ciężarowym, przyczepy i naczepy wraz z pojazdem ważące od siedmiu do dwunastu ton, autobusy. Zwolnienie od podatku obejmuje pojazdy, które należą do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, oraz misji zagranicznych, ponadto pojazdy stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne, środki transportu wewnątrz kraju, wykluczając autobusy, pojazdy zabytkowe.

Liczba posiadanych pojazdów decyduje o kwocie podatku a konieczność jego opłaty następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym podatnik został właścicielem środka transportu. Podatek ten istniał wiele lat pod nazwą podatku drogowego i dotyczył również pojazdów osobowych. Od czternastu lat nie obowiązuje posiadaczy samochodów osobowych, co bardzo korzystnie wpływa na koszty utrzymania aut o masie do trzech i pół tony.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.