Podatek od spadku i darowizny

32Podczas otrzymywania spadku, zasiedzenia, zachowku, lub darowizny dziedziczymy lub obejmujemy własność przedmiotu a wraz z nim wiele praw i obowiązków, podstawowym prawem jest możliwość posiadania i korzystania z niego, natomiast podstawowym obowiązkiem dotyczącym każdego dziedzica jest opłacenie przez niego świadczeń, takich jak regulacja zadłużenia oraz podatek.

Opłata ta uwarunkowana jest od wartości spadku lub darowizny, niestety wartość powiększona jest o koszta ostatniej choroby i pogrzebu spadkodawcy, postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy spadkowego, oraz koszty zapisów testamentu. Od tych wszystkich kosztów łącznie obliczamy podatek w zeznaniu podatkowym. Jeżeli zostaniemy nabywcami własności od tej samej osoby dwa razy w ciągu pięciu lat, to obliczamy łączną wartość darowizn i podatek opłacamy łącznie, co oznacza, że za pierwszą z darowizn opłacamy podatek dwukrotnie. W zależności od grupy opodatkowania, możemy zapłacić trzy, siedem lub dwanaście procent podatku od spadku i darowizny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.