Podatek od posiadania psa

W kwestii tej opłaty mieszkańcy Polski osiągnęli wiele, bowiem podatek od posiadania psa został zniesiony, jednakże obowiązywał on przez wiele lat. Co prawda z podatku wyłączone były psy gospodarskie, lecz świadczenie obejmowało wszystkie pozostałe psy i było dużym utrudnieniem dla ich właścicieli. Dziś pomimo wycofania tej ustawy, nadal funkcjonuje zastępcza opłata za te zwierzęta.

Rada gminy podejmuje decyzję, czy mieszkańcy będą zmuszeni podejmować dodatkowe koszty związane z utrzymaniem psów, w wielu gminach stosuje się taka opłatę i wynosi ona maksymalnie sto dziesięć złotych i sześćdziesiąt groszy. Problem bezpańskich psów coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu w Polskich wsiach. Obciążenie zwierząt podatkiem na pewno nie pomoże w ich utrzymaniu, dlatego coraz więcej ludzi wyrzuca z domu psy, które podczas samodzielnej próby przetrwania dziczeją, atakują ludzi, demolują śmietniki w poszukiwaniu pożywienia i stwarzają zagrożenie dla społeczeństwa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.