Podatek od gier

45Dotyczy on wygranych w loteriach, w grach liczbowych, w wideo loteriach, w grze bingo pieniężne, w grze bingo fantowe, w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, w grach na automatach, w pokerze, jeżeli gra odbywa się w kasynie, w zakładach wzajemnych. Podatnicy są zobowiązani do obliczania i wpłacania podatku od gier za każdy miesiąc, świadczenie uiszczają przelewem na rachunek urzędu skarbowego do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód z gry.

Stawka podatku zależna jest od rodzaju gry i tak loterie fantowe obowiązuje stawka dziesięć procent, loterie pieniężne posiadają piętnaście procent podatku, dla gier liczbowych stawka ta wynosi dwadzieścia procent, natomiast gry w salonach gier i kasynach obarczone są czterdziestoma pięcioma procentami podatku. Poza tym do gier zaliczamy również automaty o niskich wygranych, które posiadają opłatę w wysokości stu osiemdziesięciu euro miesięcznie przypadającą na każdy automat. Wygrana wiąże się, więc również z opłatą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.