Podatek od czynności cywilnoprawnych

Opłacie tej podlegają umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, oraz wszelkie zmiany wprowadzane do tych umów i orzeczenia sądów.

W zależności od rodzaju umowy obowiązkiem podatkowym może być obciążony kupujący, obie strony umowy, obdarowany, użytkownik, biorący pożyczkę, na spółce, oświadczającym wolę ustanowienia hipoteki. Wysokość podatku zależna jest od wartości przedmiotu umowy lub w przypadku zamiany od wartości droższego przedmiotu zamiany. Wartość świadczenia może stanowić od jednej dziesiątej procenta do dwóch procent wartości przedmiotu umowy, pożyczki lub depozytu, lub, przy nieustalonej wartości przedmiotu umowy wynosi dziewiętnaście złotych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.