Podatek dochodowy

29Osoby fizyczne, którymi są pracownicy oraz wszystkie osoby prawne, czyli korporacje i fundacje, zobowiązane są opłacać podatek dochodowy. Jak wskazuje nazwa, jest to podatek pobierany w wysokości zależnej od tego, jaki dana jednostka osiąga dochód. Osoby fizyczne zobowiązane są opłacać podatek PIT, zaś osoby prawne muszą uiszczać CIT.

Świadczenia te są deklarowane na drukach urzędowych, które również posiadają nazwę PIT, aczkolwiek rozróżnia je numer dokumentu, jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, IFT-1R, i inne oraz CIT-6AR, CIT-8A, WZS-1M, i inne. Również osoby pracujące za granicą mają obowiązek opłacania podatków. W tym przypadku może nastąpić bardzo częsty problem podwójnego opodatkowania, czyli odebrania opłaty poprzez państwo, które zapewniało zatrudnienie oraz przez to, które jest miejscem zamieszkania podatnika. Najłatwiejszą metodą rozstrzygnięcia takiej sytuacji jest rozliczanie podatku w kraju swojego zamieszkania, a nie w kraju, w którym osiągnięto dochód, co dla mieszkańców Polski oznacza rozliczanie podatku w Polsce nawet, jeśli pracowali za granicą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.