Sprzedaż ratalna

Zapewne niejednokrotnie z wielu z nas miało do czynienia z tak zwaną sprzedażą ratalną. Jak sama nazwa wskazuje, w sprzedaży na raty, płatności nie dokonuje się jednorazowo- jest ona rozłożona w czasie. Sprzedaż na raty okazuje się być ciekawą alternatywą dla wszystkich tych, którzy nie są w stanie jednorazowo zapłacić określonej za dany towar kwoty […]

Składki obowiązkowe

Podstawową składką obowiązkową jest składka na ubezpieczenie społeczne, która obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ponadto zobowiązani jesteśmy również opłacać składki zdrowotne, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W odwrotności od podatku dochodowego, składki przeznaczone są dla osobistej korzyści pracownika, zgromadzone pieniądze wykorzystujemy, bowiem w sytuacji wypadku, choroby, przejścia na rentę lub emeryturę. Opłaty te są […]

Rozwój działalności

Definicja osiągnięcia sukcesu dla każdego może znaczyć zupełnie co innego. Jeden przedsiębiorca za miarę swojego triumfu będzie uznawał to, że jego firma generuje przyzwoite zyski, inny zaś rozszerzenie swojego eksportu poza granice własnego kraju. W ostatnich latach coraz częściej występuje zjawisko ekspansji produktów na zagraniczne rynki zbytu przez krajowe przedsiębiorstwa. Jest to potężny rynek, który […]

Rekrutacja personelu

Założenie firmy w sensie jej zarejestrowania nie jest gwarantem sukcesu, ponieważ jeżeli chce się osiągnąć coś więcej, trzeba przeprowadzić proces rekrutacji w celu pozyskania jak najlepszej kadry pracowniczej. Zasoby ludzkie są najważniejszym ogniwem w firmie, ponieważ to właśnie pracownicy odpowiadają za to jak firma radzi sobie w realiach rynkowych. Sposobów na przeprowadzenie rekrutacji jest bardzo […]

Rankingi OFE

Obecnie do wyboru mamy wiele otwartych funduszy emerytalnych, które różnią się między sobą pod wieloma względami. Podczas wyboru powinniśmy sugerować się uzyskaniem jak największych korzyści, jednak podjęcie decyzji dotyczącej ustalenia własnego otwartego funduszu emerytalnego, niejednokrotnie okazuje się być dosyć kłopotliwe. W pomocą przychodzą wówczas rankingi otwartych funduszy emerytalnym. Wiarygodnym źródłem zestawienia funduszy, uwzględniającym prawdziwe i […]

Rachunki bankowe

Zakładając konto w banku zobowiązujemy się jednocześnie do utworzenia własnego rachunku bankowego. Według prawa bankowego można wyróżnić kilka typów takich rachunków. Pięć głównym grup utworzonych jest kolejno przez rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek lokaty terminowej, rachunek oszczędnościowy oraz rachunek walutowy. Biorąc pod uwagę inne kryterium podziału wyróżnia się także rachunki wspólne, maklerskie, czy też rachunek […]

Rachunek bieżący

Wyróżnia się wiele rodzajów rachunków bankowych, a jednym z nich jest tak zwany rachunek bieżący. Tego typu rachunek bankowy przeznaczony jest dla jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w celu gromadzenia swojego kapitału a także w celu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Podstawą prowadzenie rachunku bieżącego przez bank jest tak zwana umowa o […]

Prowadzenie firmy

Niektórzy myślą, że założenie firmy jest najtrudniejszym zadaniem, jakie czeka człowieka, który dąży do rozkręcenia i prowadzenia własnego biznesu. Otóż wielu z nich się myli. Podczas etapu zakładania firmy możemy skorzystać z porad wielu osób, które nam pomogą, a już w procesie bieżącego zarządzania firmą, liczba osób mogących nam pomóc diametralnie maleje. Oczywiście można zatrudniać […]

Pracodawca

Pracodawca to czynnik, który tutaj po prostu określa nam osobę dająca pracę. Praco i dawca. Z takich członów składa się podawane oraz opisywane w niniejszym tekście sformułowanie. Co do tego na pewno nie mamy jakichkolwiek wątpliwości ani innych takich czynników. Jest to tutaj bardzo ważne i powszechnie wykorzystywane. Możemy powiedzieć, że dzięki temu osoby po […]

Pożyczka

Potrzeby finansowe, które są z pewnością nieodłącznym elementem w życiu każdego z nas, bardzo często nie pokrywają się z dochodami. Wielokrotnie nagłe wydatki wymagają od nas zapożyczenia środków finansowych, będących w stanie pokryć dane potrzeby. Udzielane przez osoby fizyczne bądź instytucje pożyczki, pomagają w pokryciu różnorodnych wydatków. Udzielanie określonej kwoty pieniężne objęte jest pewnym okresem […]

Podział ubezpieczeń

Ubezpieczenia są bardzo ważnym terminem, który ściśle powiązany jest z obrotem pieniędzy. Wielu z nas posiada różnego rodzaju ubezpieczenia, które jak sama nazwa wskazuje, mają chronić finansowo. Istnieje pewien ogólny podział, według którego grupuje się podstawowe rodzaje ubezpieczeń. Zarówno w praktyce jak i w teorii wyróżnia się dwie podstawowe grupy ubezpieczeń: gospodarcze oraz społeczne. Biorąc […]

Podmioty leasingu

W umowie leasingowej wyróżnia się trzy główne podmioty. Pierwszym z nich jest oczywiście osoba finansująca leasing a więc tak zwany leasingodawca. Taka osoba oddaje swoją własność na pewien okres czasu drugiej osobie w tak zwane odpłatne użytkowanie, przydać się może doradztwo dla firm. Podmiot świadczący usługi leasingu (najczęściej są nimi duże firmy) określają pewne warunki […]

Podatnik

Uogólniając podatki płaci każdy obywatel, jednakże, aby wiedzieć, czy jest się zobowiązanym do takiego działania, trzeba wiedzieć, czy jest się podatnikiem. Podatnik to osoba spełniająca pewne kryteria, bez których nie ma prawa, lub możliwości regulowania opłat. Jest to osoba, która posiada numer identyfikacji podatkowej NIP, ujawnia źródła przychodu, oblicza wysokość podatku, składa deklaracje podatkowe, opłaca […]