Opłaty OFE

Otwarty fundusz emerytalny jest niezwykle ważnym aspektem w życiu wielu z nas. Ci, którzy deklarują swoje członkostwo w wybranym otwartym funduszu emerytalnym zobowiązani są do składania pewnych świadczeń finansowych. Wszystkie towarzystwa emerytalne pobierają określone opłaty, które są pewnym procentem zarówno od składki jak i wartości aktywów. Od każdej składki pobiera się tak zwaną opłatę dystrybucyjną. Od roku 2010 wysokość tej prowizji u prawie wszystkich OFE wynosi 3,5%.

Wysokość tej opłaty została w znacznym stopniu ujednolicona. Dla porównania podać można sytuację, która miała miejsce w roku 2004, gdzie opłata od składki mieściła się w przedziale od 3 do 10%. W otwartych funduszach emerytalnych istnieje również opłata za zarządzanie, której wysokość jest ściśle związana z wysokością aktywów a także zasad określonych przez konkretny otwarty fundusz emerytalny. Wszystkie opłaty, które związane są z istnieniem otwartych funduszy emerytalnych mają swoje logiczne uzasadnienie, które wiąże się z ich racjonalnym funkcjonowaniem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.