OFE

26Początki otwartych funduszów emerytalnych w Polsce sięgają lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, a dokładniej roku 1996, w którym przeprowadzona została reforma emerytalna, mająca niebagatelny wpływ na pojawienie się funduszy. Otwarty fundusz emerytalny umożliwia gromadzenie środków pieniężnych w tak zwanym drugim filarze, które składają się na naszą przyszłą emeryturę. Przy wyborze otwartego funduszu emerytalnego uwzględniamy przede wszystkim to, aby nasze pieniądze zapewniły nam w przyszłości dobrą i bezpieczną emeryturę.

Obecnie w Polsce swoje pieniądze, mające utworzyć w przyszłości kapitał emerytury, powierzyć możemy piętnastu różnym otwartym funduszom emerytalnym. Otwarty fundusz emerytalny stanowi jeden z elementów, składających się na ogół systemu emerytalnego. Sprawa otwartego funduszu emerytalnego dotyczy każdego, kto zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze. Ważne jest, aby samodzielnie podjąć decyzję o wyborze otwartego funduszu emerytalnego, ponieważ w przypadku tego nieuczynienia, taki fundusz przydzielony zostanie nam drogą losową.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.