Matematyka finansowa

7Pojęcie finansów jest szeroko używanym terminem, który bardzo ciężko jest jednoznacznie zdefiniować. Pojęcie to bardzo ściśle powiązane jest również z tak zwaną matematyką finansową. Jest to dział matematyki, który za pomocą stosowanych w tej nauce działań i rozwiązań, zajmuje się opisywaniem bogactwa ekonomicznego. Matematyka finansowa jest niezwykle pożądaną nauką, która powszechnie stosowana jest w ekonomii.

W matematyce finansowej wyróżnić można dwa podstawowe nurty, które wspólnie stanowią zakres tej nauki. Pierwszy z nich to teoria funkcji pieniądza w czasie, a więc bada zmianę kapitału pieniężnego w pewnym okresie. Matematyka finansowa zajmuje się również wyceną instrumentów finansowych. W tym zakresie matematyki finansowej wykorzystuje się teorię prawdopodobieństwa oraz analizę matematyczną. Teoria wyceny znajduje zastosowanie przede wszystkim w wycenie akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz innych. Jest również podstawowym narzędziem działania w zarządzaniu ryzykiem a także oceną efektywności inwestycyjnej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.