Losowanie OFE

Dbałość o przyszłość, która w ścisły sposób wiąże się również z zapewnieniem odpowiedniej sytuacji materialnej, powinna być ważnym aspektem w życiu każdego z nas. Każdy, kto rozpoczął pracę, a więc zaczął uzyskiwać pewne przychody, zobowiązany jest do wybrania funduszu emerytalnego, będącego przynależnością do tak zwanego drugiego filaru emerytalnego. W momencie braku podjęcia samodzielnej decyzji o funduszu emerytalnym, zostaje przydzielony on drogą losową. ZUS przeprowadza losowania dla wszystkich tych, którzy mimo konieczności wyboru otwartego funduszu emerytalnego, nie zrobiły tego samodzielnie.

W takim losowania udziału nie biorą jednak wszystkie fundusze, co już z góry stanowi pewne ograniczenie. Pod uwagę bierze się jedynie te otwarte fundusze emerytalne, których stopy zwrotu osiągnęły wartość powyżej średniej. Eliminuje się również te fundusze, które uchodzą za największe. Procentowy udział na rynku branych pod uwagę w losowaniu funduszy, nie przekracza wartości 10. Wybór otwartego funduszu emerytalnego jest planowaniem własnej przyszłości. Powinien więc być to decyzja jak najbardziej przemyślana i świadoma.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.