Która metoda faktoringu jest najlepsza?

image Zachowanie płynności finansowej i wiarygodności jest niezwykle istotną dla funkcjonowania każdej firmy kwestią. Problemy z płynnością i brakiem kapitału dotyczą przede wszystkim małych i średnich firm. To do nich właśnie skierowana jest w dużym stopniu usługa faktoringu. Faktoring oferowany jest przez firmy świadczące tego typu usługi na różnych zasadach, dwie podstawowe metody to faktoring pełny i faktoring niepełny.Podstawowa różnica między tymi dwiema formami faktoringu polega na odpowiedzialności za długi wierzycieli. W faktoringu pełnym cała odpowiedzialność spoczywa na firmie, która świadczy usługę. Faktor, czyli firma kupująca zobowiązania finansowe, we własnym zakresie zajmuje się ściąganiem wierzytelności. Jeśli zawrzemy tego typ umowę, nie musimy się przejmować brakiem płatności w terminie. Otrzymujemy nasze pieniądze od faktora i to on musi się martwić o odzyskanie należności. W przypadku faktoringu niepełnego jest inaczej.

Komentarze są zamknięte.