IKE

Pod skrótem IKE kryją się indywidualne konta emerytalnego. Tego typu konta, jak sama nazwa wskazuje, słuzą gromadzeniu środków finansowych, które mają być korzystną inwestycją pieniężną wpływającą na wysokość przyszłej emerytury. Mimo, iż emerytura kojarzy nam się już z wiekiem poprodukcyjnym,  indywidualne konta emerytalne nie są wcale kierowane do tej grupy osób. Są one przeznaczone głównie dla ludzi młodych, którzy pomimo odległości czasowej związanej z przejściem na emeryturę, chcą zadbać o swoją przyszłość finansową.

Na indywidualne konta emerytalne wpłacać można naprawdę niewielkie sumy. Perspektywa długiego ich gromadzenia daje jednak obiecujące i co najważniejsze korzystne finansowo rezultaty. W momencie przejścia na emeryturę, zgromadzony kapitał jest finansowym dodatkiem. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych. Podstawową regułą, której nie można naruszyć, jest prowadzenie tylko i wyłącznie jednego indywidualnego konta emerytalnego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.