Funkcje podatku

1Ponieważ podatki w Polsce są tak wysokie i dotyczą każdego obywatela, należy zdawać sobie sprawę z ich funkcji. Przede wszystkim świadczenia te służą budowaniu budżetu państwa, co pozwala na inwestycje w instytucje państwowe oraz rozwój rolniczo-gospodarczy państwa z zyskiem dla wszystkich obywateli. Następną funkcją opłat jest regulacja dochodów obywateli i związków publicznoprawnych. Bardzo ważna jest też rola stymulacyjna podatków, co oznacza, że podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na prowadzenie działalności.

Ostatnim z zadań tych świadczeń, jest informowanie o przebiegu procesów gospodarczych i dochodach obywateli, aby uniknąć zbyt dużego zróżnicowania majątkowego w państwie oraz by usprawniać zbyt towarów rynkowych. Ostatecznie oznacza to, że podatki nie są bezcelowo pobieranymi opłatami, lecz służą państwu oraz wszystkim jego obywatelom, ponadto spełniają wiele funkcji oraz prowadzą do usprawniania działania gospodarki i przemysłu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.