Faktoring sposobem na rozwój przedsiębiorstwa

image Rozpocznijmy zatem od przedstawienie, czym jest to nowoczesne narzędzie do wspierania przedsiębiorstw. Z definicji wynika, że jest to przekazanie nieprzeterminowanych wierzytelności na inne przedsiębiorstwo zewnętrzne poprzez podpisanie cesji i przekazanie gotówki firmie, która przenosi zobowiązanie. Wyróżniamy trzy główne rodzaje faktoringu, a mianowicie pełny, niepełny oraz mieszany. Zastanówmy się co cechuje te poszczególne rodzaje. Factoring pełny cechuje się, tym, iż przenosząc zobowiązanie na firmę zewnętrzną specjalizującą się w faktoringu, pozbywamy się również odpowiedzialności za spłatę zobowiązania przez domniemanego dłużnika. Wierzytelność przestaje nas już interesować, a w zamian otrzymujemy gotówkę. Jednak należy wiedzieć, że tego typu rodzaj działania wiąże się również z większym kosztem.

Komentarze są zamknięte.