Dlaczego inflacja jest groźna ?

Jak wszyscy doskonale wiemy inflacja oraz deflacja to dwa podstawowe pojęcia naukowe dotyczące regulacji wartościa pieniądza w obiegu. Pierwszy z nich , a więc inflacja to nic innego jak wzrost wartości (ceny) kosztyka inflacjyjnego w danej walucie , w określonym czasie. Jako koszyk inflacyjny rozumiemy nic innego jak po prostu pewien zestaw najchętniej oraz najczęściej wybieranych dóbr oraz usług przez daną społeczność. Najczęściej inflacje , podobnie jak deflacje mierzy się w przedziale miesiąca czy też roku. Obydwa te zjawiska (deflacja oraz inflacja) potrafią być bardzo groźne dla gospodarki. W przypadku , gdy społeczeństwo odczuje , że ceny dóbr oraz usług rosną coraz szybciej , przestają oszczędzać – gdyż ma to trochę mały sens , gdyż inflcja tak na prawdę nie jest bardzo precyzyjnym wskaźnikiem , kupują coraz więcej dóbr i usług które mogą nabyć dosyć szybko i sprawnie. Zmniejszają się oszczędności , a więc również skłonność do podejmowania ryzyka inwestycjni (zakładając , że fabrykę buduje się w przeciągu dwóch lat ) nikt tak na prawdę nie jest w stanie określić dokładnej wartości inwestycjni na przestrzeni tak długiego okresu czasu , gdyż jak się łatwo domyśleć , spodziewana inflacja jest coraz wyższa lub równie wysoka jak obecnie.

Komentarze są zamknięte.