Cło

Podatek ten dotyczy przewozu produktów przez granicę celną państwa. Jest to tak jak akcyza podatek budujący budżet państwa. Jednak cło zapobiega przedostawaniu się dużej ilości towarów przez granicę, co chroni rynek rodzimy każdego kraju. Utrudnia wymianę handlową pomiędzy różnymi państwami. Wysokość cła zależna jest od ilości towaru, jego wartości, lub łącznie od wartości i ilości towaru, to decyduje o wysokości opłaty celnej.

Rozróżniamy wiele rodzajów tego podatku, ale najpowszechniejsze podziały, to określane według kierunku ruchu towarów, czyli importowe, eksportowe oraz tranzytowe i określane według taryfy celnej, czyli maksymalne, optymalne oraz minimalne. Cło powoduje wzrost cen produktów, co dla społeczeństwa nie jest korzystnym działaniem, gdyż zwiększa wydatki nie podnosząc zarobków obywateli, dlatego Światowa Organizacja Handlu zgodnie z zasadą wolnego handlu dokonuje wszelkich starań, aby podatek ten uległ zmniejszeniu, co byłoby korzystne zarówno dla konsumentów jak i dla gospodarki większości krajów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.