Archiwum kategorii ‘Finansiera’

Matematyka finansowa

Pojęcie finansów jest szeroko używanym terminem, który bardzo ciężko jest jednoznacznie zdefiniować. Pojęcie to bardzo ściśle powiązane jest również z tak zwaną matematyką finansową. Jest to dział matematyki, który za pomocą stosowanych w tej nauce działań i rozwiązań, zajmuje się opisywaniem bogactwa ekonomicznego. Matematyka finansowa jest niezwykle pożądaną nauką, która powszechnie stosowana jest w ekonomii. […]

Akcyza

Akcyza jest nałożona wyłącznie na niektóre produkty, czyli energia elektryczna, piwo, wino, wyroby spirytusowe, papierosy, cygara, tytoń do palenia, cygaretki, niektóre kosmetyki, samochody przed pierwszą rejestracją. Akcyza pobierana jest wyłącznie jednokrotnie na dany produkt a jej stawka zależna jest od rodzaju produktu, tak alkohol paliwa i energia elektryczna opodatkowane są na podstawie kwoty przypadającej na […]

Analiza rynku

Na początku należy poświęcić wiele czasu na zapoznanie się z aktualnymi trendami na rynku, ponieważ to właśnie jest pierwszy krok do sukcesu. Następnie, gdy już znajdziemy odpowiednie miejsce, w którym moglibyśmy spróbować własnych sił, należy przeanalizować jak kształtuje się popyt i podaż w danym sektorze. Jeżeli uznamy, że gra jest warta świeczki, to znaczy opłaca […]

Bankowość elektroniczna

Zazwyczaj prowadzenie własnego rachunku bankowego bądź też korzystanie z innych usług oferowanych przez bank, kojarzy nam się z ogromną ilością żmudnej i pochłaniającej czas biurokracji. Obecnie właściwie każdy bank, poza działalnością sprawowaną z swojej placówce, prowadzi również działalność drogą internetową. Obecnie sieć umożliwia załatwienie wielu transakcji, których wykonanie niegdyś związane było z długą kolejką w […]

Cechy przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca musi tutaj wykazywać się wszelkimi dobrymi cechami jednak to zależy, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Niektóre decyzje są dobre dla pracowników, inne natomiast dobre dla firmy, a jeszcze inne dobre dla portfela przedsiębiorcy. Jednak jedno jest pewne. Tutaj każda taka osoba powinna bezpośrednio  zajmować się dobrem innych oraz własnej firmy. Dlatego taki […]

Cło

Podatek ten dotyczy przewozu produktów przez granicę celną państwa. Jest to tak jak akcyza podatek budujący budżet państwa. Jednak cło zapobiega przedostawaniu się dużej ilości towarów przez granicę, co chroni rynek rodzimy każdego kraju. Utrudnia wymianę handlową pomiędzy różnymi państwami. Wysokość cła zależna jest od ilości towaru, jego wartości, lub łącznie od wartości i ilości […]

Człowiek przedsiębiorczy

Podawany oraz opisywany w niniejszym tekście termin określa nam od razu osobę, która być może zajmuje się  prowadzeniem własnej firmy przez trudy rynkowe lub po prostu zajmuje się biznesem pod innym kątem. Wielu ludzi ma przedsiębiorcze pomysły. To jest tutaj na pewno bardzo ważne i powszechnie wykorzystywane. Co do tego nie powinniśmy mieć wątpliwości. Możemy […]

Dobry przedsiębiorca

Dobry przedsiębiorca to osoba, która na pewno dba o swoją firmę. Co do tego na pewno nie mamy wątpliwości. Widzimy w takiej terminologii, że jest to bardzo ważne i bardzo dobre. Jednak niestety ale widzimy, że dobry przedsiębiorca to osoba, która dobrze prowadzi swoją firmę. Widzimy, że dzięki temu firma bardzo dobrze prosperuje na rynku […]

Funkcje podatku

Ponieważ podatki w Polsce są tak wysokie i dotyczą każdego obywatela, należy zdawać sobie sprawę z ich funkcji. Przede wszystkim świadczenia te służą budowaniu budżetu państwa, co pozwala na inwestycje w instytucje państwowe oraz rozwój rolniczo-gospodarczy państwa z zyskiem dla wszystkich obywateli. Następną funkcją opłat jest regulacja dochodów obywateli i związków publicznoprawnych. Bardzo ważna jest […]

IKE

Pod skrótem IKE kryją się indywidualne konta emerytalnego. Tego typu konta, jak sama nazwa wskazuje, słuzą gromadzeniu środków finansowych, które mają być korzystną inwestycją pieniężną wpływającą na wysokość przyszłej emerytury. Mimo, iż emerytura kojarzy nam się już z wiekiem poprodukcyjnym,  indywidualne konta emerytalne nie są wcale kierowane do tej grupy osób. Są one przeznaczone głównie […]

Karta bankomatowa

W portfelu wielu z nas, obok dowodu osobistego prawa jazd i innych dokumentów, świadczących o naszej tożsamości, bardzo często znajduje się również karta bankomatowa. Karty bankomatowe mają dwie podstawowe funkcje. Są przepustką do podjęcia gotówki z bankomatu oraz możliwością dokonania transakcji płatniczej za dokonane zakupy. Na powierzchni karty bankomatowej znajduje się nośnik informacji, występujący w […]

Karta kredytowa

Idąc do sklepu, mamy najczęściej różne możliwości dokonania płatności za zrobione zakupy. Oprócz gotówki, bardzo często dysponujemy również kartami, a wśród nich kartami kredytowymi.  Tego typu płatnicze karty wydawane są za pomocą przyznawanego limitu kredytowego udzielonego przez bank. Wysokość limitu uzależniona jest przede wszystkim o dochodów zaciągającej go osoby. Dokonane transakcje płatnicze są okresowo zestawiane, […]

Konto oszczędnościowe

Wielu z nas zastanawia się na ulokowaniem swoich pieniędzy, który za poskutkować wzrostem wysokości naszego kapitału.  Jedną z form jest ulokowanie pieniędzy na tak zwanym koncie oszczędnościowym. Konta oszczędnościowe są bezpieczną formą ulokowania środków finansowych, a co za tym idzie są one jednocześnie jedną z najbardziej popularnych metod inwestycji. Podczas wyboru konta oszczędnościowego kierujemy się […]

Kredyt towarowy

Istnieje wiele podziałów kredytów udzielanych przez bank, a każdy z nich opiera się na innym kryterium ich klasyfikacji. Jednym z typów kredytów jest tak zwany kredyt towarowy. Kredyt ten bardzo często nazywany jest również kredytem handlowym lub kupieckim. Kredyt towarowy stawia do wykorzystania pewne towary, które funkcjonują jako przedmioty wymiany rynkowej. W kredytem kupieckim mamy […]

Losowanie OFE

Dbałość o przyszłość, która w ścisły sposób wiąże się również z zapewnieniem odpowiedniej sytuacji materialnej, powinna być ważnym aspektem w życiu każdego z nas. Każdy, kto rozpoczął pracę, a więc zaczął uzyskiwać pewne przychody, zobowiązany jest do wybrania funduszu emerytalnego, będącego przynależnością do tak zwanego drugiego filaru emerytalnego. W momencie braku podjęcia samodzielnej decyzji o […]

OFE

Początki otwartych funduszów emerytalnych w Polsce sięgają lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, a dokładniej roku 1996, w którym przeprowadzona została reforma emerytalna, mająca niebagatelny wpływ na pojawienie się funduszy. Otwarty fundusz emerytalny umożliwia gromadzenie środków pieniężnych w tak zwanym drugim filarze, które składają się na naszą przyszłą emeryturę. Przy wyborze otwartego funduszu emerytalnego uwzględniamy przede wszystkim […]

Opłaty OFE

Otwarty fundusz emerytalny jest niezwykle ważnym aspektem w życiu wielu z nas. Ci, którzy deklarują swoje członkostwo w wybranym otwartym funduszu emerytalnym zobowiązani są do składania pewnych świadczeń finansowych. Wszystkie towarzystwa emerytalne pobierają określone opłaty, które są pewnym procentem zarówno od składki jak i wartości aktywów. Od każdej składki pobiera się tak zwaną opłatę dystrybucyjną. […]

Podatek dochodowy

Osoby fizyczne, którymi są pracownicy oraz wszystkie osoby prawne, czyli korporacje i fundacje, zobowiązane są opłacać podatek dochodowy. Jak wskazuje nazwa, jest to podatek pobierany w wysokości zależnej od tego, jaki dana jednostka osiąga dochód. Osoby fizyczne zobowiązane są opłacać podatek PIT, zaś osoby prawne muszą uiszczać CIT. Świadczenia te są deklarowane na drukach urzędowych, […]

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Opłacie tej podlegają umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, oraz wszelkie zmiany wprowadzane do tych umów i orzeczenia […]

Podatek od gier

Dotyczy on wygranych w loteriach, w grach liczbowych, w wideo loteriach, w grze bingo pieniężne, w grze bingo fantowe, w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, w grach na automatach, w pokerze, jeżeli gra odbywa się w kasynie, w zakładach wzajemnych. Podatnicy są zobowiązani do obliczania i wpłacania podatku od gier za […]

Podatek od posiadania psa

W kwestii tej opłaty mieszkańcy Polski osiągnęli wiele, bowiem podatek od posiadania psa został zniesiony, jednakże obowiązywał on przez wiele lat. Co prawda z podatku wyłączone były psy gospodarskie, lecz świadczenie obejmowało wszystkie pozostałe psy i było dużym utrudnieniem dla ich właścicieli. Dziś pomimo wycofania tej ustawy, nadal funkcjonuje zastępcza opłata za te zwierzęta. Rada […]

Podatek od spadku i darowizny

Podczas otrzymywania spadku, zasiedzenia, zachowku, lub darowizny dziedziczymy lub obejmujemy własność przedmiotu a wraz z nim wiele praw i obowiązków, podstawowym prawem jest możliwość posiadania i korzystania z niego, natomiast podstawowym obowiązkiem dotyczącym każdego dziedzica jest opłacenie przez niego świadczeń, takich jak regulacja zadłużenia oraz podatek. Opłata ta uwarunkowana jest od wartości spadku lub darowizny, […]

Podatek od środków transportowych

Jest to świadczenie, które obejmuje samochody ciężarowe od trzech i pół tony do dwunastu ton, ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą lub przyczepą o masie równej samochodom ciężarowym, przyczepy i naczepy wraz z pojazdem ważące od siedmiu do dwunastu ton, autobusy. Zwolnienie od podatku obejmuje pojazdy, które należą do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, oraz misji […]

Podatek VAT

Jest to podatek od towarów i usług, oznacza to, że każdy nabywany przez konsumenta produkt posiada dodany do ceny podatek VAT, którego opłatą obciążany jest kupujący podczas zakupu. Podstawową wartością podatku VAT w Polsce od stycznia bieżącego roku, jest dwadzieścia trzy procent, co oznacza, że do ceny netto produktu dodajemy VAT i otrzymujemy cenę brutto, […]

Podatki

Podatkami nazywamy świadczenia pieniężne, które całe społeczeństwo musi płacić państwu, pieniądze te trafiają do skarbu państwa, gmin, województw oraz powiatów. Są one potrzebne, ponieważ dzięki inwestycjom umożliwiają pracę wojska, szpitali, policji oraz szkół. Kwestia tych opłat dotyczy każdego, bez względu na wiek, kolor skóry, zamieszkiwane państwo. Pomimo wielu korzyści, jakie przynoszą opłacane przez społeczeństwo podatki, […]

Podatki od nieruchomości

Podatek ten pobierany jest przez samorząd gminy i dotyczy posiadania nieruchomości, czyli gruntów, budynków, części budynków, oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O wysokości opłaty decyduje wartość lub powierzchnia przedmiotu opodatkowania. Obowiązek świadczenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym, w którym podatnik nabył nieruchomość. Podatkowi temu nie podlegają takie […]

Podatki w Unii Europejskiej

Podatki dotyczą każdego z krajów Unii Europejskiej, ale ich wartości nie są tożsame. Podatkiem, który wszystkich obywateli dotyczy w równym stopniu, jest podatek VAT. Polski dotyczy dwudziesto trzy procentowa opłata tego podatku, inne kraje unii europejskiej obejmują następujące stawki w procentach: piętnaście posiada Cypr oraz Luksemburg, szesnaście obejmuje Hiszpanię, siedemnaście i pół to stawka Wielkiej […]

Zły przedsiębiorca

Niestety, ale jeżeli możemy wyróżnić dobrego przedsiębiorcę, to możemy także wyodrębnić złego przedsiębiorcę. To jest tutaj jasne i na pewno logiczne. W każdej dziedzinie istnieje druga strona medalu. Co do tego nie mamy wątpliwości. Możemy powiedzieć, że jest to tutaj powszechne oraz bardzo często widoczne. Dzięki temu możemy powiedzieć, że zły przedsiębiorca po prostu nie […]

Zakładanie firmy

Procedura założenia firmy, niestety, jest dość skomplikowanym procesem. Po pierwsze, ze względu na bardzo rozszerzoną biurokrację należy pojawić się w wielu urzędach, gdzie trzeba dostarczyć dużą liczbę dokumentów wymaganych do podjęcia prowadzenia własnej działalności. Zanim jednak zaczniemy odwiedzać te instytucje, należałoby zapoznać się z przepisami ogólnymi, które stawiają wymagania przyszłemu przedsiębiorcy. Podczas tego procesu dobrze […]

Umowa kredytowa

Wielu z nas niejednokrotnie już zaciągał kredyt bankowy. Podczas zapożyczania od banku określonej sumy pieniężnej, tworzona jest umowa, która określa warunki wydania pożyczki oraz jej spłaty. W umowie o kredyt znajduje się wiele istotnych informacji, które określają reguły całej operacji kredytowej. Każda umowa o kredyt musi zawierać datę oraz miejsce, w którym została ona zawarta […]

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest niezwykle ważnym elementem w życiu każdego z nas. Tego typu ubezpieczenia podzielić można na dwie grupy: ubezpieczenia państwowe i prywatne. Te ubezpieczenia zdrowotne, które załatwiamy we własnym zakresie pełnią funkcję dodatku do tego ubezpieczenia, którym objęci jesteśmy automatycznie. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne okazuje się jednak bardzo ważne. Wiąże się to z faktem, iż […]

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe są jednym z podtypów grupy ubezpieczeń gospodarczych. Również obok ubezpieczeń osobowych są one drugim podstawowym, określonym przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej, rodzajem ubezpieczeń. Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na tak zwane ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Wśród nich wyróżnia się dalej kolejne rodzaje. Do jednych z najpopularniejszych ubezpieczeń mienia należą na przykład ubezpieczenia mieszkań […]

Sprzedaż ratalna

Zapewne niejednokrotnie z wielu z nas miało do czynienia z tak zwaną sprzedażą ratalną. Jak sama nazwa wskazuje, w sprzedaży na raty, płatności nie dokonuje się jednorazowo- jest ona rozłożona w czasie. Sprzedaż na raty okazuje się być ciekawą alternatywą dla wszystkich tych, którzy nie są w stanie jednorazowo zapłacić określonej za dany towar kwoty […]

Składki obowiązkowe

Podstawową składką obowiązkową jest składka na ubezpieczenie społeczne, która obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ponadto zobowiązani jesteśmy również opłacać składki zdrowotne, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W odwrotności od podatku dochodowego, składki przeznaczone są dla osobistej korzyści pracownika, zgromadzone pieniądze wykorzystujemy, bowiem w sytuacji wypadku, choroby, przejścia na rentę lub emeryturę. Opłaty te są […]

Rozwój działalności

Definicja osiągnięcia sukcesu dla każdego może znaczyć zupełnie co innego. Jeden przedsiębiorca za miarę swojego triumfu będzie uznawał to, że jego firma generuje przyzwoite zyski, inny zaś rozszerzenie swojego eksportu poza granice własnego kraju. W ostatnich latach coraz częściej występuje zjawisko ekspansji produktów na zagraniczne rynki zbytu przez krajowe przedsiębiorstwa. Jest to potężny rynek, który […]

Rekrutacja personelu

Założenie firmy w sensie jej zarejestrowania nie jest gwarantem sukcesu, ponieważ jeżeli chce się osiągnąć coś więcej, trzeba przeprowadzić proces rekrutacji w celu pozyskania jak najlepszej kadry pracowniczej. Zasoby ludzkie są najważniejszym ogniwem w firmie, ponieważ to właśnie pracownicy odpowiadają za to jak firma radzi sobie w realiach rynkowych. Sposobów na przeprowadzenie rekrutacji jest bardzo […]

Rankingi OFE

Obecnie do wyboru mamy wiele otwartych funduszy emerytalnych, które różnią się między sobą pod wieloma względami. Podczas wyboru powinniśmy sugerować się uzyskaniem jak największych korzyści, jednak podjęcie decyzji dotyczącej ustalenia własnego otwartego funduszu emerytalnego, niejednokrotnie okazuje się być dosyć kłopotliwe. W pomocą przychodzą wówczas rankingi otwartych funduszy emerytalnym. Wiarygodnym źródłem zestawienia funduszy, uwzględniającym prawdziwe i […]

Rachunki bankowe

Zakładając konto w banku zobowiązujemy się jednocześnie do utworzenia własnego rachunku bankowego. Według prawa bankowego można wyróżnić kilka typów takich rachunków. Pięć głównym grup utworzonych jest kolejno przez rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek lokaty terminowej, rachunek oszczędnościowy oraz rachunek walutowy. Biorąc pod uwagę inne kryterium podziału wyróżnia się także rachunki wspólne, maklerskie, czy też rachunek […]

Rachunek bieżący

Wyróżnia się wiele rodzajów rachunków bankowych, a jednym z nich jest tak zwany rachunek bieżący. Tego typu rachunek bankowy przeznaczony jest dla jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w celu gromadzenia swojego kapitału a także w celu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Podstawą prowadzenie rachunku bieżącego przez bank jest tak zwana umowa o […]

Prowadzenie firmy

Niektórzy myślą, że założenie firmy jest najtrudniejszym zadaniem, jakie czeka człowieka, który dąży do rozkręcenia i prowadzenia własnego biznesu. Otóż wielu z nich się myli. Podczas etapu zakładania firmy możemy skorzystać z porad wielu osób, które nam pomogą, a już w procesie bieżącego zarządzania firmą, liczba osób mogących nam pomóc diametralnie maleje. Oczywiście można zatrudniać […]

Pracodawca

Pracodawca to czynnik, który tutaj po prostu określa nam osobę dająca pracę. Praco i dawca. Z takich członów składa się podawane oraz opisywane w niniejszym tekście sformułowanie. Co do tego na pewno nie mamy jakichkolwiek wątpliwości ani innych takich czynników. Jest to tutaj bardzo ważne i powszechnie wykorzystywane. Możemy powiedzieć, że dzięki temu osoby po […]

Pożyczka

Potrzeby finansowe, które są z pewnością nieodłącznym elementem w życiu każdego z nas, bardzo często nie pokrywają się z dochodami. Wielokrotnie nagłe wydatki wymagają od nas zapożyczenia środków finansowych, będących w stanie pokryć dane potrzeby. Udzielane przez osoby fizyczne bądź instytucje pożyczki, pomagają w pokryciu różnorodnych wydatków. Udzielanie określonej kwoty pieniężne objęte jest pewnym okresem […]

Podział ubezpieczeń

Ubezpieczenia są bardzo ważnym terminem, który ściśle powiązany jest z obrotem pieniędzy. Wielu z nas posiada różnego rodzaju ubezpieczenia, które jak sama nazwa wskazuje, mają chronić finansowo. Istnieje pewien ogólny podział, według którego grupuje się podstawowe rodzaje ubezpieczeń. Zarówno w praktyce jak i w teorii wyróżnia się dwie podstawowe grupy ubezpieczeń: gospodarcze oraz społeczne. Biorąc […]

Podmioty leasingu

W umowie leasingowej wyróżnia się trzy główne podmioty. Pierwszym z nich jest oczywiście osoba finansująca leasing a więc tak zwany leasingodawca. Taka osoba oddaje swoją własność na pewien okres czasu drugiej osobie w tak zwane odpłatne użytkowanie, przydać się może doradztwo dla firm. Podmiot świadczący usługi leasingu (najczęściej są nimi duże firmy) określają pewne warunki […]

Podatnik

Uogólniając podatki płaci każdy obywatel, jednakże, aby wiedzieć, czy jest się zobowiązanym do takiego działania, trzeba wiedzieć, czy jest się podatnikiem. Podatnik to osoba spełniająca pewne kryteria, bez których nie ma prawa, lub możliwości regulowania opłat. Jest to osoba, która posiada numer identyfikacji podatkowej NIP, ujawnia źródła przychodu, oblicza wysokość podatku, składa deklaracje podatkowe, opłaca […]


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi