Archiwum miesiąca Lipiec, 2014

Kredyt towarowy

Istnieje wiele podziałów kredytów udzielanych przez bank, a każdy z nich opiera się na innym kryterium ich klasyfikacji. Jednym z typów kredytów jest tak zwany kredyt towarowy. Kredyt ten bardzo często nazywany jest również kredytem handlowym lub kupieckim. Kredyt towarowy stawia do wykorzystania pewne towary, które funkcjonują jako przedmioty wymiany rynkowej. W kredytem kupieckim mamy […]

Losowanie OFE

Dbałość o przyszłość, która w ścisły sposób wiąże się również z zapewnieniem odpowiedniej sytuacji materialnej, powinna być ważnym aspektem w życiu każdego z nas. Każdy, kto rozpoczął pracę, a więc zaczął uzyskiwać pewne przychody, zobowiązany jest do wybrania funduszu emerytalnego, będącego przynależnością do tak zwanego drugiego filaru emerytalnego. W momencie braku podjęcia samodzielnej decyzji o […]

OFE

Początki otwartych funduszów emerytalnych w Polsce sięgają lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, a dokładniej roku 1996, w którym przeprowadzona została reforma emerytalna, mająca niebagatelny wpływ na pojawienie się funduszy. Otwarty fundusz emerytalny umożliwia gromadzenie środków pieniężnych w tak zwanym drugim filarze, które składają się na naszą przyszłą emeryturę. Przy wyborze otwartego funduszu emerytalnego uwzględniamy przede wszystkim […]

Opłaty OFE

Otwarty fundusz emerytalny jest niezwykle ważnym aspektem w życiu wielu z nas. Ci, którzy deklarują swoje członkostwo w wybranym otwartym funduszu emerytalnym zobowiązani są do składania pewnych świadczeń finansowych. Wszystkie towarzystwa emerytalne pobierają określone opłaty, które są pewnym procentem zarówno od składki jak i wartości aktywów. Od każdej składki pobiera się tak zwaną opłatę dystrybucyjną. […]

Podatek dochodowy

Osoby fizyczne, którymi są pracownicy oraz wszystkie osoby prawne, czyli korporacje i fundacje, zobowiązane są opłacać podatek dochodowy. Jak wskazuje nazwa, jest to podatek pobierany w wysokości zależnej od tego, jaki dana jednostka osiąga dochód. Osoby fizyczne zobowiązane są opłacać podatek PIT, zaś osoby prawne muszą uiszczać CIT. Świadczenia te są deklarowane na drukach urzędowych, […]

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Opłacie tej podlegają umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, oraz wszelkie zmiany wprowadzane do tych umów i orzeczenia […]

Podatek od gier

Dotyczy on wygranych w loteriach, w grach liczbowych, w wideo loteriach, w grze bingo pieniężne, w grze bingo fantowe, w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, w grach na automatach, w pokerze, jeżeli gra odbywa się w kasynie, w zakładach wzajemnych. Podatnicy są zobowiązani do obliczania i wpłacania podatku od gier za […]

Podatek od posiadania psa

W kwestii tej opłaty mieszkańcy Polski osiągnęli wiele, bowiem podatek od posiadania psa został zniesiony, jednakże obowiązywał on przez wiele lat. Co prawda z podatku wyłączone były psy gospodarskie, lecz świadczenie obejmowało wszystkie pozostałe psy i było dużym utrudnieniem dla ich właścicieli. Dziś pomimo wycofania tej ustawy, nadal funkcjonuje zastępcza opłata za te zwierzęta. Rada […]

Podatek od spadku i darowizny

Podczas otrzymywania spadku, zasiedzenia, zachowku, lub darowizny dziedziczymy lub obejmujemy własność przedmiotu a wraz z nim wiele praw i obowiązków, podstawowym prawem jest możliwość posiadania i korzystania z niego, natomiast podstawowym obowiązkiem dotyczącym każdego dziedzica jest opłacenie przez niego świadczeń, takich jak regulacja zadłużenia oraz podatek. Opłata ta uwarunkowana jest od wartości spadku lub darowizny, […]

Podatek od środków transportowych

Jest to świadczenie, które obejmuje samochody ciężarowe od trzech i pół tony do dwunastu ton, ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą lub przyczepą o masie równej samochodom ciężarowym, przyczepy i naczepy wraz z pojazdem ważące od siedmiu do dwunastu ton, autobusy. Zwolnienie od podatku obejmuje pojazdy, które należą do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, oraz misji […]

Podatek VAT

Jest to podatek od towarów i usług, oznacza to, że każdy nabywany przez konsumenta produkt posiada dodany do ceny podatek VAT, którego opłatą obciążany jest kupujący podczas zakupu. Podstawową wartością podatku VAT w Polsce od stycznia bieżącego roku, jest dwadzieścia trzy procent, co oznacza, że do ceny netto produktu dodajemy VAT i otrzymujemy cenę brutto, […]

Podatki

Podatkami nazywamy świadczenia pieniężne, które całe społeczeństwo musi płacić państwu, pieniądze te trafiają do skarbu państwa, gmin, województw oraz powiatów. Są one potrzebne, ponieważ dzięki inwestycjom umożliwiają pracę wojska, szpitali, policji oraz szkół. Kwestia tych opłat dotyczy każdego, bez względu na wiek, kolor skóry, zamieszkiwane państwo. Pomimo wielu korzyści, jakie przynoszą opłacane przez społeczeństwo podatki, […]

Podatki od nieruchomości

Podatek ten pobierany jest przez samorząd gminy i dotyczy posiadania nieruchomości, czyli gruntów, budynków, części budynków, oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O wysokości opłaty decyduje wartość lub powierzchnia przedmiotu opodatkowania. Obowiązek świadczenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym, w którym podatnik nabył nieruchomość. Podatkowi temu nie podlegają takie […]

Podatki w Unii Europejskiej

Podatki dotyczą każdego z krajów Unii Europejskiej, ale ich wartości nie są tożsame. Podatkiem, który wszystkich obywateli dotyczy w równym stopniu, jest podatek VAT. Polski dotyczy dwudziesto trzy procentowa opłata tego podatku, inne kraje unii europejskiej obejmują następujące stawki w procentach: piętnaście posiada Cypr oraz Luksemburg, szesnaście obejmuje Hiszpanię, siedemnaście i pół to stawka Wielkiej […]

Zły przedsiębiorca

Niestety, ale jeżeli możemy wyróżnić dobrego przedsiębiorcę, to możemy także wyodrębnić złego przedsiębiorcę. To jest tutaj jasne i na pewno logiczne. W każdej dziedzinie istnieje druga strona medalu. Co do tego nie mamy wątpliwości. Możemy powiedzieć, że jest to tutaj powszechne oraz bardzo często widoczne. Dzięki temu możemy powiedzieć, że zły przedsiębiorca po prostu nie […]